Munkaügyi auditálás

Audit szolgáltatás

Munkaügyi auditálás

1. A cég munkaügyi tevékenységének felülvizsgálata

 • A munkaügyi tevékenység átfogó felülvizsgálata, ellenőrzése a mindenkor hatályos a foglalkoztatást szabályozó törvények alapján;
 • Munkavégzésre irányuló szerződések felülvizsgálata (vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, munkaerő-kölcsönzési szerződés);
 • Munkaviszony létesítésével, megszűnésével (megszüntetésével) összefüggő bejelentési kötelezettségek ellenőrzése;
 • Munkaszerződések kötelező tartalmi elemeinek megléte, a munkaszerződés tartalma;
 • A foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségének betartása, a tájékoztató tartalmi elemei;
 • A munkavállalók munkaköri feladatairól történő tájékoztatás ellenőrzése;
 • A kötelező legkisebb munkabér kifizetésének ellenőrzése;
 • Munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó nyilvántartások ellenőrzése;
 • Munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése;
 • A munka díjazására vonatkozó elszámolások szabályszerűségének vizsgálata;
 • A jogszabályokban előírt bérpótlékok kifizetésének ellenőrzése;
 • A munkabérszámfejtés, munkabér kifizetések vizsgálata;
 • A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót megillető járandóságok kiadása, igazolások kiállítása és kiadása;
 • A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos jogszabályok betartása;
 • Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás szabályainak betartása;
 • Munkavégzésre irányuló szerződések vizsgálata, a jogviszonyok minősítése.

2. A Munka Törvénykönyve előírásainak megfelelő munkaügyi működés kialakítása, a szükséges dokumentáció elkészítése

 • Munkaszerződések, munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szerződések elkészítése;
 • Munkaszerződés módosítások elkészítése;
 • A munkaviszony tartalmi elemeit nem tartalmazó, munkavégzésre irányuló szerződések elkészítése (vállalkozási szerződés, megbízási szerződés);
 • A munkaviszony létrejöttekor szükséges tájékoztató elkészítése;
 • Munkaidő keret meghatározása, munkaidő-beosztások elkészítése;
 • Munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó nyilvántartások elkészítése;
 • Szabadságolási ütemterv kialakítása;
 • Munkaviszony megszüntetési módok írásos dokumentációjának elkészítése;
 • A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos dokumentációk elkészítése;
 • Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás szabályszerű kialakítása;
 • A felülvizsgálatról összefoglaló tájékoztató elkészítése.

3. A munkaügyi auditálás eredményeként a személyes konzultációt követően a cégnél alkalmazott munkaügyi gyakorlat kontrollja

A vizsgálat során áttekintjük, hogy a cég működése során hogyan alkalmazza az auditálás során megfogalmazott javaslatokat és dokumentumokat.

A kontroll biztosítja, hogy a munkavállalók foglalkoztatása a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokban meghatározott keretek között történjen.